Wikis > Pranayama

Pranayama is een woord uit het Sanskriet en is een van de onderdelen van het achtvoudige pad van Yoga. Pranayama wordt al van oudsher gebruik bij Yoga en Ayurveda en is een van de belangrijkste aspecten binnen het beoefenen van Yoga. ‘Prana’ verwijst naar de universele levenskracht en ‘ayama’ betekent reguleren of verlengen. Prana is de vitale energie die nodig is voor ons lichaam en de subtielere niveau’s van ons wezen; zonder prana zouden zij niet kunnen bestaan. Pranayama is de controle over prana door de adem. Bij deze technieken wordt door de neus geademd.